Tečaj za trudnice

  Punih deset godina u studio Viti lošinjske trudnice imaju mogućnost proći trudnički tečaj. Organiziran je u četiri susreta po tri sata gdje trudnice  prolaze adekvatnu edukaciju vezano za samu trudnoću, proces porođaja i skrbi o bebi. Svaki susret sadrži jedno tematsko predavanje uz edukaciju tehnika disanja na samom porodu, vježbanje i relaksaciju. 
 
 
 


Copyright © 2016. All Rights Reserved.